INFO

DOMBURG
Makelaars Enschede

Makelaars Enschede

Een makelaar is iemand die bemiddelt bij verkoop, aankoop of verhuur van woningen, bedrijfspanden en ander vastgoed, zoals agrarisch onroerendgoed en (Rijks)-monumenten. Bij koopwoningen kan de makelaar optreden als verkoopmakelaar of aankoopmakelaar. Ook zijn er makelaars die gespecialiseerd zijn in de taxatie van panden: de zogeheten taxateurs. Verder onderscheidt men nog verhuurmakelaars, zij bemiddelen bij het (ver)huren van woningen; en BOG-makelaars, die zich toeleggen op bedrijfsonroerend goed.

Wat doet een makelaar?

Makelaars treden op als adviseur bij de aanschaf, verkoop, huur of verhuur van onroerend goed. Hun precieze activiteiten hangen samen met de rol die ze bekleden.

Aan- en verkoopmakelaars

Aankoopmakelaars behartigen de belangen van de koper en vervullen over het algemeen de volgende taken:

In kaart brengen van de woonwensen van de koper
Zoeken, selecteren en voordragen van geschikte woningen
Verzorgen van bezichtigingen van potentiële woningen
Voeren van onderhandelingen met de verkopende partij
Begeleiden bij notariële zaken en eventuele juridische bijkomstigheden
Bieden van ‘after sales service’ (ondersteuning na oplevering)
Verkoopmakelaars zijn onder andere verantwoordelijk voor:

Voorzien in advies over de juiste verkoopprijs (op basis van taxatie)
Bepalen van de verkoopstrategie
Actief zoeken naar potentiële kopers
Ontvangen en rondleiden van geïnteresseerde kopers
Voeren van onderhandelingen met de aankopende partij
Uitwerken van een verkoopcontract
Begeleiden bij notariële zaken en eventuele juridische bijkomstigheden

Makelaars Enschede

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.